Z důvodu naplněné kapacity ordinace již nové pacientky nepřijímáme !
---------------------------------------------------------------------------------

Objednávání - on-line
 

Služba e SERVICES je určená pouze pro registrované pacientky.

Umožňuje komunikaci s ordinaci k rezervaci termínů vyšetření, vyžádání receptu, laboratorních výsledků a lékařských zpráv bez nutností volání, nebo návštěvy ordinace.

Aktivuje se pouze v ordinaci po podepsání souhlasného prohlášení o poskytování osobních údajů a zachovávání lékařského tajemství.

Tato služba je zpoplatněná na základě smlouvy a roční poplatek je 1200,- Kč.