Důležité upozornění

19.05.2022 22:41

Množí se nám případy , kdy se objednané pacientky nedostaví k vyšetření a neomluví se vůbec, nebo s půlhodinovým předstihem před termínem vyšetření.

Tím se prodlužuji objednací termíny a snižuji se platby za provedené výkony z pojišťoven.

Z těchto důvodů uvažujeme o zavedení pokuty za nedodržený a předem neomluvený termín vyšetření.