AKTUÁLNĚ
---------------------------------------------------------------------------------

Z důvodu naplněné kapacity ordinace již nové pacientky nepřijímáme !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité upozornění:

Množí se nám případy , kdy se objednané pacientky nedostaví k vyšetření a neomluví se vůbec, nebo s půlhodinovým předstihem před termínem vyšetření.

Tím se prodlužuji objednací termíny a snižuji se platby za provedené výkony z pojišťoven.

Z těchto důvodů uvažujeme o zavedení pokuty za nedodržený a předem neomluvený termín vyšetření.